Lịch âm dương

Ngày:

Tháng:

Năm:

Dương lịch - âm lịch ngày 22/9/2020
Dương lịch Âm lịch
Tháng 9 năm 2020 Tháng 8 năm 2020 (Canh Tý)

22

Thứ ba

6

Ngày: Mậu Thìn

Tháng: Ất Dậu

Giờ hoàng đạo (Giờ tốt)
Giáp Dần (3:00-5:00), Bính Thìn (7:00-9:00), Đinh Tị (9:00-11:00), Canh Thân (15:00-17:00), Tân Dậu (17:00-19:00), Quý Hợi (21:00-23:00)